បញ្ជី 2

គម្រោង

Yibin Gaoxian ប្រភពទឹកអន្តរជាតិ

១
៣
៥
២
៤
៦

Yibin Gaoxian International Fountain គឺជាកម្មវិធីរាំប្រភពតន្ត្រី។រចនាប័ទ្មពេញនិយម ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការផ្លាស់ប្តូរចង្វាក់ និងតន្ត្រីធ្វើឱ្យប្រភពទឹកបង្ហាញកាន់តែរស់រវើក។