បញ្ជី 2

ព័ត៌មាន

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រភពទឹក dandelion?

ប្រភពទឹក 1

ប្រភពទឹក Dandelionតួក្បាលក្បាលមានសសរ និងប្រភពទឹករាងស្វ៊ែរ ដែលប្រភពទឹកចាប់ផ្តើម ទឹកល្អពណ៌សហូរនៅលើអាកាស មើលទៅដូចជាផ្កា dandelion ។

ប្រភពទឹក ២

ប្រភពទឹក Dandelionទម្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាត ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទេសភាពសួនច្បារ។នៅក្នុងលក្ខណៈទឹកតូចអាចជ្រើសរើសប្រភពទឹក dandelion តែមួយ ប្រសិនបើវាជាលក្ខណៈទឹកធំ និងមធ្យម អ្នកអាចប្រើ dandelion ជាក្រុម។

ប្រភពទឹក ៣

ប្រភពទឹក Dandelionចាប់ផ្តើមដោយសំឡេងតិច។សាកសមសម្រាប់ទីធ្លា នៅជិតលំនៅដ្ឋាន។ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីប្រភពទឹក dandelion សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើង។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២